list of zwfarms - belg - ZEROWASTE CATERING LAB

Go to content
You are a restaurateur:
on this page, you can find local Zero Waste certified farmers who want to sell their zero-kilometer products.

ONLY BY SMARTPHONE   

ONLY BY SMARTPHONE   

DE SNELLE BIJ
Products: honey, Rhubarb, Potatoes, red berries, peas, yellow goeseberries
Delivering methods: at their own store our, pick-up points or delivery within a surrounding of 10km on Saturday evenings between 19u-20u30.

ONLY BY SMARTPHONE   

SLEGERSHOF
We telen groenten en fruit op een milieubewuste en duurzame manier.
We kiezen daarbij voor:
- een korte afstand tussen teler en consument.
- een eerlijke prijs, zowel voor jullie als voor ons.
- vollegrondsteelten - telen volgens de seizoenen
- een geïntegreerde teeltmethode met bijzondere aandacht voor bijen, hommels en andere insecten.
- een mechanische onkruidbestrijding.
Bestellen is alle dagen mogelijk.

ONLY BY SMARTPHONE   


Created by Galileo.it
Zero Waste Catering LAB | 2021-1- HR01-KA220-VET-000025338
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Back to content