MEER INFORMATIE OVER HET ZERO WASTE CATERING LAB PROJECT - ZEROWASTE CATERING LAB

Go to content
ONS PROJECT

Het project Catering Lab heeft als doel het horecaonderwijs te digitaliseren en een functioneel Zero Waste business model in de horeca te creëren aan de hand van tools voor het digitaliseren van leren en restaurantmanagement.

 
Het projectkader om een bedrijfs- en onderwijsmodel te leveren dat bijdraagt aan milieu eisen en dat beantwoordt aan de behoefte van de cateringservice , wordt vormgegeven zodat het beroepsonderwijs in de HoReCa-sector meer compatibel wordt met de arbeidsmarkt en milieubehoeften. Gezien het project gericht is op het verminderen van de impact van de horeca op klimaatverandering, heeft het tot doel nieuwe educatieve en zakelijke hulpmiddelen te creëren om het Zero Waste-proces in de horeca te voltooien.

 
 
Het project wil het gedrag van de beoogde doelgroep, voedselproducenten, restaurants en eindgebruikers, ten opzichte van het milieu en sociale verantwoordelijkheid in de horeca veranderen. Het project biedt een e-gids, Zero Waste-videorecepten en Zero waste catering Lab-applicatie. Met deze digitale tools hebben studenten toegang tot de leerinhoud waarmee ze het cateringproces in Zero Waste-normen kunnen beheren.

 
Restaurateurs kunnen gebruik maken van webapplicaties om ingrediënten te bestellen volgens de Zero Waste principes en de overgang naar een Zero Waste business meer beschikbaar en toegankelijk te maken. Lokale leveranciers zullen in staat zijn om hun lokale producten te promoten en te distribueren via de applicatie en de verantwoordelijke klant zal een volledig transparant beeld hebben van alle voedselbereidingsprocessen, van bestelling tot levering. Voedselbezorging in het Zero Waste-proces vereist gerecyclede verpakkingen en koolstofarme levering. De doelstellingen en activiteiten van het project zijn afgestemd op de algemene doelstelling van het Erasmus+ programma, met name levenslang leren, de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen in onderwijs, opleiding en jeugd ondersteunen, bijdragen aan duurzame groei, hoogwaardige banen en sociale cohesie, innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

 
Het project is ook afgestemd op de prioriteiten van Erasmus + met betrekking tot de bevordering van Europese waarden, omdat ons project studenten met een handicap, gezondheidsproblemen en minderheden (Centar Slava Raškaj-studenten) als doelgroep heeft. Het project, met zijn leer- / evaluatietools, richt zich ook op studenten met minder mogelijkheden in het onderwijssysteem voor beroepsonderwijs en -opleiding door ondersteuning en een geïndividualiseerde benadering te bieden aan een specifieke groep studenten. Het projectvoorstel is ook afgestemd op het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) van het Erasmus+ programma, dat tot doel heeft dit streven te ondersteunen om de lerende, opvoeders, jeugdwerkers, jongeren en organisaties te betrekken bij de weg naar digitale transformatie.

 
Het project is ook afgestemd op de prioriteiten van de European Green Deal, de Europese nieuwe groeistrategie en erkent de sleutelrol van scholen, opleidingsinstellingen en universiteiten om met leerlingen, ouders en de bredere gemeenschap in gesprek te gaan over de veranderingen die nodig zijn.

Created by Galileo.it
Zero Waste Catering LAB | 2021-1- HR01-KA220-VET-000025338
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Back to content