INFORMACIJE O PROJEKTU O ZW CATERING LAB - ZEROWASTE CATERING LAB

Go to content
NAŠ PROJEKT
Cilj projekta Catering Lab je digitalizirati izobraževanje v gostinstvu ter ustvariti popoln in funkcionalen poslovni Zero Waste model v gostinstvu z orodji za digitalizacijo učenja in upravljanja restavracij.

Ker postaja poklicno izobraževanje in usposabljanje v sektorju HoReCa bolj usklajeno s trgom dela in okoljskimi potrebami, je okvir projekta zagotoviti model poslovanja in izobraževanja, ki odgovarja na potrebo gostinskih storitev, da prispevajo k okoljskim zahtevam. Kakšno preobrazbo potrebujeta gostinsko izobraževanje in poslovanje v odnosu do okolja? Ker je projekt osredotočen na zmanjšanje vpliva gostinstva na podnebne spremembe, je njegov cilj ustvariti nova izobraževalna in poslovna orodja za dokončanje procesa Zero Waste v gostinstvu - od proizvajalcev hrane, restavracij do končnih uporabnikov z namenom spremeniti vedenje do okolja in družbene odgovornosti v gostinstvu. Projekt bo zagotovil - e-vodnik, Zero Waste video recepte in aplikacijo Zero Waste catering Lab. S tem digitalnim orodjem bodo učenci lahko dostopali do učnih vsebin, ki jim bodo omogočile upravljanje gostinskega procesa v skladu s standardi Zero Waste.

Restavracija bo opremljena z spletnimi aplikacijami za naročanje sestavin po načelih brez odpadkov in omogočila prehod v poslovni model brez odpadkov, ki bo dostopen in dosegljiv. Lokalni dobavitelji bodo lahko promovirali in distribuirali svoje lokalne izdelke prek aplikacije, odgovorni potrošnik pa bo imel popolnoma pregleden vpogled v vse procese priprave hrane, od naročanja do dostave. Dostava hrane v okviru procesa brez odpadkov zahteva reciklirano embalažo in dostavo z nizkim izpustom ogljika. Cilji in dejavnosti projekta so usklajeni s splošnim ciljem programa Erasmus +, zlasti ker podpirajo vseživljenjsko učenje, izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi v izobraževanju, usposabljanju, mladini, prispevajo k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom in socialni koheziji, spodbujajo inovacije ter krepijo evropsko identiteto in aktivno državljanstvo.

Projekt je usklajen tudi s prednostnimi nalogami programa Erasmus+ glede spodbujanja evropskih vrednot, saj v našem projektu sodelujejo dijaki s posebnimi potrebami, zdravstvenimi težavami in pripadniki manjšin (dijakti Centra Slava Raškaj). Projekt se s svojimi učnimi/evalvacijskimi orodji osredotoča tudi na dijake z manj možnostmi v izobraževalnem sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja, saj nudi podporo in individualni pristop določeni skupini dijakov. Predlog projekta je usklajen tudi s prednostnimi nalogami e Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje (2021-2027)2 programa Erasmus +, katerega cilj je podpreti ta prizadevanja za vključitev učencev/dijakov/študentov, izobraževalcev, mladinskih delavcev, mladih in organizacij na poti k digitalni preobrazbi.

Projekt je usklajen tudi s prednostnimi nalogami programa Erasmus + Komunikacija o evropskem zelenem dogovoru, ki je nova evropska strategija za rast in priznava ključno vlogo šol, izobraževalnih ustanov in univerz pri vključevanju učencev, staršev in širše skupnosti v spremembe, ki so potrebne za uspešen prehod k podnebni nevtralnosti do leta 2050.

Created by Galileo.it
Zero Waste Catering LAB | 2021-1- HR01-KA220-VET-000025338
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Back to content